نرم افزارفایلتوضیحات
چاپ چکقالب چک صیاداز بخش قالب های چک / بارگذاری قالب از فایل / قالب دانلودی را نصب نمایید.
تمامی قالب‌ها
چک و بانکقالب چک صیاداز بخش اطلاعات پایه / نصب قالب جدید / قالب دانلودی را نصب نمایید.
تمامی قالب‌ها
فایل های گزارشمحتوای فایل zip  را در پوشه نصب نرم افزار / پوشه Reports استخراج نمایید.
تعمیرگاه نقره ایفایل های گزارشمحتوای فایل zip  را در پوشه نصب نرم افزار / پوشه Reports استخراج نمایید.
تعمیرگاه طلاییفایل های گزارشمحتوای فایل zip  را در پوشه نصب نرم افزار / پوشه Reports استخراج نمایید.
انبارداری نقره ایفایل های گزارشمحتوای فایل zip  را در پوشه نصب نرم افزار / پوشه Reports استخراج نمایید.
انبارداری طلاییفایل های گزارشمحتوای فایل zip  را در پوشه نصب نرم افزار / پوشه Reports استخراج نمایید.

 

پیش‌نیازها:

نرم افزار پیش نیازفایلتوضیحات
Access Database Engineلینک دانلودپیش نیاز نرم افزار های چاپ چک ، کتابداری ، چاپ بارکد
Net Framework 2.0.آموزش فعال‌سازی در ویندوز ۸ و ۱۰پیش نیاز نرم افزار های چک و بانک، تعمیرگاه، انبارداری، دبیرخانه
در ویندوز ۸ و ۱۰
Net Framework 2.0.لینک دانلودپیش نیاز نرم افزار های چک و بانک، تعمیرگاه، انبارداری، دبیرخانه
در ویندوز XP
Net Framework 4.0.دانلود برای ویندوز ۷ و XPپیش نیاز نرم افزار های چک و بانک، تعمیرگاه، انبارداری، دبیرخانه
در ویندوز ۷ و XP
رفع خطای Query is corrupt۳۲-bit
۶۴-bit
رفع خطای Query corrupt در چاپ چک ، کتابداری ، چاپ بارکد پس از آپدیت ویندوز
Tiny Serviceلینک دانلودجهت شناسایی قفل در محیط شبکه
بایستی بر روی سرور نصب شود
پس از نصب باید پورت ۹۰۵۰ در فایروال باز شود

 

پشتیبانی:

عنوانفایلتوضیحات
AnyDeskلینک دانلودپس از دانلود و اجرای نرم‌افزار، کد نمایش داده شده را به واحد پشتیبانی اعلام نمایید.