نرم‌افزاری مبین سافت اقدام به ارائه‌ی سامانه پیامک با تعرفه و کیفیت مطلوب نموده است. اطلاعات و مشخصات کلی سامانه بدین شرح است:

ارسال پیامک به کلیه‌ی شهرها و مناطق ایران با امکانات کامل!

امکانات سامانه پیامک مبین سافت

امکاناتســادهتجـاریپیشرفته
دفترچه تلفنسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافت
ارسال تکیسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافت
ارسال گروهیسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافت
تنظیماتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافت
گزارش ارسال هاسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافت
ارسال متناظرسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافت
ارسال هوشمندسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافت
ارسال منطقه ای شهرهای بزرگسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافت
ارسال با کد پستی شهرهای بزرگسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافت
استعلام شمارهسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافت
ارسال کارت ویزیت (Contact)سامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافت
درج ارسال انبوهسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافت
جزئیات پیامسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافت
درج مخاطبسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافت
گروه بندیسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافت
ایمپورت دسته جمعی از فایلسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافت
درج تیکت پشتیبانیسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافت
خرید آنلاینسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافت
شارژ آنلاین از داخل پنلسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافت
تراکنش‌های مالیسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافت
بانک شماره موبایل شهر هاسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافت
ارسال به اصناف و مدیران و شهرسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافت
نمودار کل ارسال ها و دریافت هاسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافت
ایجاد مسابقه پیامکیسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافت
ایجاد نظر سنجی پیامکیسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافت
پاسخ تبلیغاتیسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافت
ارسال به صورت فلشسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافت
انتقال به ایمیلسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافت
منشی پیامکسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافت
فیلتر پیامکسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافت
ارسال زماندارسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافت
کد خوانسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافت
ارسال WAPسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافت
انتقال به URLسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافت
دایورت پیامکسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافت
ارسال از موبایلسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافت
تبریک یا یادآوری رویدادسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافت
وب سرویسسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافت
بازگشت اعتبار پیامکهای ناموفقسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافت
شناسایی خودکار شماره های اشتباهسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافت
امکان استفاده از خط اختصاصی ۱۴ رقمیسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافت
امکان استفاده از خط اختصاصی ۱۲ رقمیسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافت
امکان استفاده از خط اختصاصی ۱۰ رقمیسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافت
امکان استفاده از خط اختصاصی ۸ رقمیسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافتسامانه پیامک, سامانه پیامک مبین سافت
هزینه دریافت پیامک (ریال)۰۰۰
هزینه ارسال پیامک فارسی (ریال)۱۵۳ ریال۱۴۳ ریال۱۳۳ ریال
هزینه ارسال پیامک لاتین (ریال)۳۱۹ ریال۳۰۰ ریال۲۷۰ ریال
قیمت (ریال)۲۰۰,۰۰۰۴۵۰,۰۰۰۸۰۰,۰۰۰

 

جهت سفارش و ثبت نام آنلاین، به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://sms.mobinsoft.net

نام کاربری: demo 
کلمه عبـور: demo