راهنمای کار با گزارش ساز

برای اجرا کردن نرم افزار گزارش ساز به محل نصب نرم افزار رفته و در پوشه NeoReport روی ReportDesinger.exe کلیک کنید تا نرم افزار طراحی گزارش اجرا شود.

main

در قسمت بالای فرم می توانید گزارش جدیدی ایجاد کرده یا گزارش ساخته شده راذخیره نمایید. و با کلیک روی باز کردن گزارش فایلی را که قبلا ذخیره کرده اید باز کنید تا بتوانید آن را دوباره ویرایش نمایید.

bala

در قسمت چینش پیش فرض مشخص نمایید که اشیا به صورت راست چین ، چپ چین یا وسط چین در صفحه قرار بگیرند و همچنین در قسمت سایز برگه اندازه برگه ای که می خواهید روی آن گزارش چاپ شود را از بین گزینه های پیش فرض ، برگه A4 یا A5 مشخص نمایید.

tarrahi

در مرکز فرم صفحه گزارش نمایش داده می شود که از ۵ بخش ReportHeader (سربرگ گزارش) ،PageHeader  (سربرگ صفحه) ،  Details (جزئیات گزارش) ،   PageFooter(پانویس صفحه) ،   ReportFooter(پانویس گزارش) ، تشکیل شده است.

ReportHeader و  ReportFooter فقط یک بار در ابتدا و انتهای گزارش قرار می گیرند ولی PageHeader و PageFooter در ابتدا و انتهای هر صفحه از گزارش قرار می گیرند.

rast1

در قسمت راست فرم با انتخاب هر یک از قسمت های گزارش از قبیل ReportHeader،PageHeader و … قابلیت های مربوط به آن قسمت از گزارش در پایین سمت راست نمایش داده می شود مانند ایجاد و جابجایی شیء ، برچسب، تصویر و … که با کلیک روی هرکدام از این موارد می توانید آن را به قسمت موردنظر گزارش اضافه نمایید.

chap1

در قسمت چپ فرم هم خصوصیات مربوط گزارش از قبیل  (جهت متن پیش فرض )  DefaultTextDirection،    (حالت متن)  LayoutDirection   ،  (ارتفاع برگه) Height ،  (عرض برگه)   Widthو …نمایش داده می شود.

آشنایی با بخش های گزارش

بخش ReportHeader

با کلیک روی ReportHeader به گزینه هایی همچون ایجاد و جابجایی شیء ، ایجاد و جابجایی برچسب و … دسترسی پیدا می کنید که با کلیک روی هر کدام از این موارد و کشیدن موس روی هر قسمت از صفحه گزارش در مرکز فرم ، شیء  مربوطه روی آن قسمت از گزارش قرار می گیرد.

همچنین در قسمت راست فرم خصوصیات ReportHeader از قبیل Visible,Autosize  و… نمایش داده می شود.

rast2    chap2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با تغییر مقدار خصوصیت  Visible به False  قسمت ReportHeader (سربرگ گزارش) در گزارش نمایش داده نخواهد شد.

با تغییر مقدار خصوصیت  Height به عدد دلخواه ارتفاع قسمت ReportHeader تغییر خواهد کرد.

با تغییر مقدار خصوصیت AutoSize  به True  ارتفاع قسمت ReportHeader به صورت اتوماتیک با توجه به اطلاعات ورودی تغییر خواهد کرد.

با تغییر مقدار خصوصیت  MinHeight به عدد دلخواه حداقل ارتفاع ممکن برای قسمت ReportHeader تغییر خواهد کرد.

برای گذاشتن شیء ، برچسب یا تصویر در این بخش یا بخش های دیگر گزارش به قسمت آشنایی با محیط گزارش ساز مراجعه فرمایید.

بخش PageHeader

ph

با تغییر مقدار خصوصیت  Visible به False  قسمت PageHeader (سربرگ صفحه)  در گزارش نمایش داده نخواهد شد.

با تغییر مقدار خصوصیت  Height به عدد دلخواه ارتفاع قسمت PageHeader تغییر خواهد کرد.

با تغییر مقدار خصوصیت AutoSize  به True  ارتفاع قسمت PageHeader به صورت اتوماتیک با توجه به اطلاعات ورودی تغییر خواهد کرد.

با تغییر مقدار خصوصیت  MinHeight به عدد دلخواه حداقل ارتفاع ممکن برای قسمت PageHeader تغییر خواهد کرد.

بخش Details

dt

با تغییر مقدار خصوصیت  Visible به False  قسمت    Details(جزئیات گزارش) در گزارش نمایش داده نخواهد شد.

با تغییر مقدار خصوصیت  Height به عدد دلخواه ارتفاع قسمت   Detailsتغییر خواهد کرد.

با تغییر مقدار خصوصیت AutoSize  به True  ارتفاع قسمت   Detailsبه صورت اتوماتیک با توجه به اطلاعات ورودی تغییر خواهد کرد.

با تغییر مقدار خصوصیت  MinHeight به عدد دلخواه حداقل ارتفاع ممکن برای قسمت   Detailsتغییر خواهد کرد.

 

بخش PageFooter

pf

با تغییر مقدار خصوصیت  Visible به False  قسمت    PageFooter(پایین نویس صفحه) در گزارش نمایش داده نخواهد شد.

با تغییر مقدار خصوصیت  Height به عدد دلخواه ارتفاع قسمت   PageFooter تغییر خواهد کرد.

با تغییر مقدار خصوصیت AutoSize  به True  ارتفاع قسمت PageFooter به صورت اتوماتیک با توجه به اطلاعات ورودی تغییر خواهد کرد.

با تغییر مقدار خصوصیت  MinHeight به عدد دلخواه حداقل ارتفاع ممکن برای قسمت   PageFooter تغییر خواهد کرد.

 

بخش ReportFooter

rf

با تغییر مقدار خصوصیت  Visible به False  قسمت    ReportFooter(پایین نویس گزارش) در گزارش نمایش داده نخواهد شد.

با تغییر مقدار خصوصیت  Height به عدد دلخواه ارتفاع قسمت   ReportFooter تغییر خواهد کرد.

با تغییر مقدار خصوصیت AutoSize  به True  ارتفاع قسمت ReportFooter به صورت اتوماتیک با توجه به اطلاعات ورودی تغییر خواهد کرد.

با تغییر مقدار خصوصیت  MinHeight به عدد دلخواه حداقل ارتفاع ممکن برای قسمت   ReportFooter تغییر خواهد کرد.

آشنایی با محیط گزارش ساز

tarh

با کلیک روی هر کدام از این موارد و کشیدن موس روی هر قسمت از صفحه گزارش در مرکز فرم ، شیء  مربوطه روی آن قسمت از گزارش قرار می گیرد.

با کلیک روی ایجاد و جابجایی شیء یک کادر مطابق شکل زیر در فرم ایجاد می شود.

shape

در سمت چپ نیز خصوصیات شیء نمایش داده می شود که به طور مثال با تغییر مقدار Angle  می توانید زاویه قرار گیری شیء را در صفحه تغییر دهید و یا با گزینه  BackColor رنگ پس زمینه تصویر را تغییر دهید.

با انتخاب گزینه Shape Type نوع شیء را انتخاب نمایید.

با کلیک روی ایجاد و جابجایی برچسب یک برچسب مطابق شکل زیر در فرم ایجاد می شود.

label

با انتخاب گزینه Font  می توانید فونت و اندازه متن برچسب را تغییر دهید.

با انتخاب گزینه ForeColor   رنگ متن را تغییر دهید.

با انتخاب گزینه Text  متن موردنظر خود را وارد نمایید.

با کلیک روی ایجاد و جابجایی تصویر یک کادر مطابق شکل زیر در فرم ایجاد می شود.

imager

با انتخاب گزینه Picture در پنجره باز شده می توانید تصویر موردنظر خود را انتخاب و در صفحه گزارش قرار دهید.

با انتخاب گزینه SizeMode تعیین نمایید تصویر با اندازه اصلی خود در صفحه (AutoSize) قرار گیرد یا به اندازه کادر کوچک شود(Stretch).

 همچنین هنگام انتخاب هر یک ازشیء ها ، برچسب ها یا تصاویر در قسمت راست فرم پنجره ای مشابه زیر نمایش داده میشود.

shape2

با کلیک روی Remove  می توانید آن شیء را حذف کنید و یا با کلیک روی Duplicate  یک کپی از آن در گزارش ایجاد کنید.

با کلیک روی Fit to section شیء به کل آن قسمت از گزارش تعمیم پیدا می کند.

ویرایش گزارش ها

نرم افزار برای تولید گزارش از فایل های پیش طراحی شده موجود در پوشه Reports با پسوند (mr6) در محل نصب نرم افزار استفاده می کند بنابراین بهتر است ابتدا گزارش مورد نظر خود را با این نرم افزار باز کرده و تغییرات دلخواه را در آن اعمال نمایید.

برای این کار روی گزینه باز کردن گزارش کلیک کنید و در پنجره باز شده یکی از فایل های پوشه Reports (واقع در مسیر نصب نرم افزار) را انتخاب نمایید. به طور مثال فایل Invoice.mr6 را در اینجا انتخاب می کنیم.

inv1

به طور مثال اگر بخواهید فونت یا اندازه متن “نام فروشگاه” در گزارش را تغییر دهید کافیست روی برچسب نام فروشگاه کلیک کنید و در قسمت راست روی Font کلیک کنید.

برای تغییر مکان متن کافیست روی “نام فروشگاه” کلیک کرده و موس را به محل مورد نظر بکشید.

inv2

برای تغییر متن کافیست متن موردنظر خود را در قسمت Text وارد نمایید.

با انتخاب گزینه BackColor  می توانید رنگ پس زمینه را تغییر دهید و با انتخاب ForeColor  رنگ متن را تغییر دهید.

با انتخاب گزینه Alignment می توانید مکان متن در داخل کادر را تغییر داده و با انتخاب Angle زاویه قرارگیری متن در صفحه را تغییر دهید و متن را به صورت مورب قرار دهید.

 پس از اتمام ویرایش با کلیک روی پیش نمایش پیش نمایش گزارش را مشاهده خواهید نمود.

p3

با کلیک روی دکمه ذخیره در قسمت بالای فرم ، تغییرات در فایل گزارش اعمال خواهد شد.