وظایف دبیرخانه چیست؟

دبیرخانه

دبیرخانه چیست؟

 

دبیرخانه چیست؟

دبیرخانه یکی از مهمترین و کاربردی ترین واحد های موجود در هر سازمان می باشد که وظیفه ثبت ، ارسال و دریافت نامه ها را بر اساس روش های معین و تدوین شده بر عهده دارد.

در واقع دبیرخانه ها مسئول گردش نامه ها در هر سازمان هستند.

نامه اداری چیست؟

در واقع نامه اداری نوشته ای است که وظیفه انتقال پیام مشخصی را بر عهده دارد که هر نامه دارای سه مشخصه شماره،تاریخ و امضاء می باشد که در صورت نبود هر کدام از مشخصه ها نامه مرود بشماره رفته و به اصطلاح بازگشت داده می شود.

یادداشت اداری چیست؟

یادداشت ها در واقع نوشته هایی است که در بین سطوح مختلف یک سازمان مبادله می شود و می تواند فاقد شماره باشد.

انواع نامه های اداری از نظر علوم اداری:

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید
امین صادقی اردیبهشت ۳, ۱۳۹۴ 3 دیدگاه