ساخت کنترل به صورت پویا در vb6

 

شاید زمانی خواسته باشید که در حال اجرای نرم افزار یک کنترل مثل دکمه یا جعبه تصویر ایجاد نمایید. برای این کار دو روش وجود دارد.
۱- در گام نخست یک ‍TextBox با نام txtarray بر روی صفحه ایجاد کنید و مقدار Index را صفر قرار دهید. سپس کد زیر را در فرم وارد کنید:

Private Sub Form_Load()
Dim i As Integer
 txtArray(0).text = "0"

 For i = 1 To 5
  Load txtArray(i)
  With txtArray(i)
   .Text = i
   .Visible = True
   .Top = txtArray(i - 1).Top + 550
  End With
 Next i
End Sub

در زمان اجرا ۵ تکست باکس بر روی صفحه ایجاد خواهد شد.

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید
مبین سافت خرداد ۱۸, ۱۳۹۰ 1 نظر