کتابخانه سلطنتی هلند

کتابخانه سلطنتی هلند در حکم کتابخانه ملی عمل می کند. مجموعه اولیه آن را کتابخانه شخصی یکی از شاهزادگان هلند تشکیل می دهد که در سال ۱۷۹۸ مصادره شد و با ادغام برخی کتابخانه های دیگر در اختیار عموم قرار گرفت. در سال ۱۸۱۴ شاه ویلیام اول همه آنها را مجددا پس گرفت و توجه بسیاری به تکمیل کتابخانه کرد و با خرید مجموعه های خصوصی در قرن ۱۹ بر غنای آن افزوده شد. در سال ۱۹۸۲ کتابخانه سلطنتی به ساختمانی در جوار آرشیو دولتی منتقل شد. مخزن بسته گنجایش ۵ میلیون کتاب را دارد. این ساختمان دارای ۳۵۰ میز قرائت و ۲۲۷ میز در قسمت مرجع است. دفاتر بسیاری برای حفظ و نگهداری اسناد مربوط به ادبیات، تاریخ و هنر هلندی دارد و نیز دفاتری مخصوص ایفلا و غیره. کل مساحت زیربنای کتابخانه بالغ بر ۵۵ هزار متر مربع است. کتابخانه از قانون واسپاری استفاده نمیکند ولی از سال ۱۹۷۴ نوعی طرح واسپاری داوطلبانه اجرا می شود. کتابشناسی ملی از سال ۱۸۵۸ با نام های مختلف منتشر می شده است. از سال ۱۹۸۳ با نام کتابشناسی ملی منتشر شده است.

نمایی از نرم افزار کتابداری پیشرفته مبین

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید
ویراستار بهمن ۶, ۱۳۹۳ 0 دیدگاه